Bangsa Arleztrian

Bangsa Arleztrian menganggap teknologi canggih yang dimilikinya adalah titipan untuk membawa kesejahteraan bagi semesta, jika teknologi digunakan untuk kebaikan maka bertambah dalam pula rasa spiritual yg mereka miliki.